Ing. Martin Zagora
Spracovanie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch vyhotovenia.

Ako držiteľ osvedčenia SKSI v kategórií I4 poskytujem komplexnú projektovú dokumentáciu v oblasti vykurovania, chladenia, zdravotechniky a vodného hospodárstva. Široká ponuka zastrešených profesii zabezpečí lepšiu koordináciu, ako aj optimálne riešenie pri plánovaní technického zariadenia budov.


Pre zabezpečenie komplexných služieb zákazníkom zabezpečujem v spolupráci s odborníkmi aj energetickú certifikáciu budov.


V rámci služieb je možná aj realizácia projektu TZB, a to konkrétne pre rodinné domy, prípadne iné menšie objekty (do 800m2). Montáž vykonávajú skúsený montážny technici.


Navigácia

Design is         creativity  with

          strategy