O mne

Od roku 2008 pôsobím ako samostatný projektant zameriavajúci sa na projekčnú a poradenskú činnosť v oblasti tepelno-energetického vybavenia stavieb, zdravotechniky a vodného hospodárstva.

Ako držiteľ autorizačného osvedčenia SKSI v kategóriách I4 a v zmysle zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch som okrem iného oprávnený na:

- vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb

- vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb

- vykonávanie odborného autorského dohľadu

Pri projektovaní sa snažím do objektov zahrnúť technológie obnoviteľných zdrojov energií. V oblasti vykurovania preferujem predovšetkým tepelné čerpadlá a ich kombináciu s rôznymi doplnkovými zdrojmi tepla (napr. solárne systémy, plynové kondenzačné kotly, kotly na biomasu). Pri chladení preferujem free cooling (volné chladenie spodnou vodou). Ako alternatívu ku klasickým vykurovacím/chladiacim systémom odporúčam sálavé systémy (podlahové, stenové, stropné) alebo riadené vetranie s rekuperáciou vzduchu.

V oblasti zdravotechniky preferujem paralelné rozvody pitnej a úžitkovej vody.

Navigácia

Design is         creativity  with

          strategy