Poskytujem nasledujúce služby:

Vykurovanie (chladenie)

- výpočet tepelných strát a bilancií

- výpočet tepelných ziskov (pri chladení)

- návrh zdroja tepla (plynový, elektrický kotol, tepelné čerpadlo, kotol na pelety, drevo, solárny systém)

- návrh zdroja chladu (chiler, freecooling, Tepelné čerpadlo)

- návrh vykurovacieho (chladiaceho) systému: podlahové vykurovanie, fan coilové vykurovanie (chladenie), konvekčný vykurovací systém, vykurovacie telesá, sálavé chladenie (stenové stropné podlahové), sálavé vykurovanie (stenové, stropné), teplovzdušné vykurovanie

- termostatizácia a hydraulické vyregulovanie rozvodov ústredného kúrenia

- rozpočet a výkaz materiálu

- vykonávanie odborného autorského dohľadu

- realizácia

Zdravotechnika

- výpočet potreby vody

- návrh spôsobu ohrevu teplej vody (prietokový ohrev, zásobníkový ohrev, podpora ohrevu solárnym systémom, tepelným čerpadlo a iné)

- objekty na vnútornom vodovode a kanalizácii (zosilňovacie stanice tlaku vody, prečerpávanie odpadových vôd, lapače tukov, škrobu a iné)

- termostatizácia a hydraulické vyváženie rozvodov teplej vody

- rozpočet a výkaz materiálu

- realizácia

Vodovod - Zásobovanie vodou

- výpočet potreby vody

- návrh trasy a dimenzovanie vodovodu a prípojok

- objekty na vonkajšom vodovode (čerpacia stanica, armatúrne šachty, vodojemy,...)

- rozpočet a výkaz materiálu

Kanalizácia - Stokové siete

- výpočet odtokových množstiev

- návrh trasy a dimenzovanie vonkajšej kanalizácie, prípojok a stokovej siete

- čistiarne odpadových vôd (ČOV)

- vsakovacie objekty

- odlučovače ropných látok

- prečerpávacie stanice

- rozpočet a výkaz materiálu

Energetická certifikácia budov

- energetická certifikácia budov (pre kolaudáciu budov, prenájom, pri rekonštrukcii)

- vypracovanie tepelnotechnického posudku na zatepľovanie bytovej alebo administratívnej budovy

- vypracovanie energetického auditu

- kontrola vykurovacích sústav

- energetické služby

Navigácia

Design is         creativity  with

          strategy